Οροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος P.M. Luxury

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος P.M. Luxury διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι) τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η P.M. Luxury θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.pmluxury.gr έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος P.M. Luxury συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του www.pmluxury.gr.

Εάν είστε κάτω από 16 ετών πρέπει να είστε υπό την επίβλεψη κηδεμόνα ή νομικού παραστάτη που θα έχει διαβάσει και κατανοήσει την πολιτική απορρήτου μας, πριν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε παρά ταύτα το δικαίωμα, να δεχόμαστε παραγγελίες από άτομα άνω των 18 ετών.

Η P.M. Luxury δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Παρακαλούμε να διαβάζετε και να ελέγχετε αυτούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν τυχόν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε μετατροπή των όρων και προϋποθέσεων, τότε οφείλετε να σταματήσετε άμεσα να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τυχόν αλλαγές των όρων και προϋποθέσεων που έχουν λάβει χώρα μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, δεν θα έχουν ισχύ επ’ αυτής εκτός αν ο ισχύων νόμος τάσσει διαφορετικά.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη P.M. Luxury των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η P.M. Luxury δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Εγγραφή

Προκειμένου να κάνετε χρήση κάποιων εκ των υπηρεσιών μας στην παρούσα ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να προβείτε σε εγγραφή (registration). Κατά την εγγραφή σας, απαιτείται να γνωστοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και ολοκληρωμένες. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία σας έχει αλλάξει μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας αποστέλλοντας μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής στην ιστοσελίδα μας.

Ο κωδικός λογαριασμού σας πρέπει να είναι μοναδικός και να τον κρατάτε «ασφαλή» ενώ οφείλετε να ειδοποιείτε την εταιρεία P.M. Luxury αμέσως μόλις έχει τυχόν λάβει χώρα παραβίαση του λογαριασμού σας ή χρήση αυτού από μη αναγνωρισμένο από εσάς πρόσωπο.

OΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η P.M. Luxury ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η P.M. Luxury – κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου – διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password), ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. Η P.M. Luxury συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία:

  • για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
  • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της P.M. Luxury, προσφορές κ.λ.π.)
  • για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο www.pmluxury.gr.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους

H P.M. Luxury με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει την δυνατότητα της ακώλυτης πρόσβασης στα δεδομένα του αυτά, καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του από τα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την P.M. Luxury μόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος χρήστης του amluxury.gr ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές του μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο πελάτης από χρήστης.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είσαστε εγγεγραμμένο μέλος του www.pmluxury.gr. Οι χρήστες του www.pmluxury.gr έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997).

Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών για ολόκληρη την Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

Διαθεσιμότητα εμπορευμάτων

Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας των εν λόγω εμπορευμάτων. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

To www.pmluxury.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, τo www.pmluxury.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Πολιτική επιστροφών

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα (ελλαττωματικό προϊόν, λάθος νούμερο), ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και αντικατάστασής του ή επιστροφής των χρημάτων του, εφόσον η επιστροφή πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να μην είναι χρησιμοποιημένο.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρησή της στο κατάστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δωρεάν μεταφορικά

Η AM Luxury αναλαμβάνει να καλύψει εξολοκλήρου το κόστος των μεταφορικών για τις παραγγελίες που γίνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως περιοχής.

Τρόποι Πληρωμής

  • Πληρωμή με Αντικαταβολή μέσω Γενικής Ταχυδρομικής:

Η παραγγελία έρχεται στο χώρο σας μέσω Γενικής Ταχυδρομικής και η πληρωμή της γίνεται με αντικαταβολή. Και σε αυτή την περίπτωση η αποστολή της παραγγελίας γίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση και το κόστος των μεταφορικών καλύπτεται από την ίδια την AM Luxury.

  • Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pmluxury.gr δέχεται πληρωμές μέσω του συστήματος PAYPAL, που υποστηρίζει τους δημοφιλέστερους τύπους καρτών (VISA, Mastercard, Maestro κ.α.).

Aνωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου (όπως ορίζεται στην παράγραφο «Χρόνος Παράδοσης της παραγγελίας»), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πολιτική τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνουν, δηλαδή, τον ΦΠΑ σε €), συνιστώνται από το www.pmluxury.gr και είναι ανταγωνιστικές των τιμών ομοειδών εμπορευμάτων της σχετικής αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Το www.pmluxury.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Όροι της σύμβαση

Η P.M. Luxury AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.

Απορίες-Ερωτήσεις-Επικοινωνία

Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε ερώτηση/θέμα και εμείς ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

  • Μέσω E-mail στη διεύθυνση: [email protected]
  •  Tηλεφωνικά στο +30 306944896779

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. ΠερισσότεραΑποδοχή